Faq

Start . Faq

Aktualnie szkolimy wyłącznie na samochodach Toyota Yaris. Posiadamy wersję 6-cio biegową, 5-cio drzwiową, klimatyzowaną. Wszystkie pojazdy odpowiadają wymaganiom określonym dla kategorii B.

W cenę kursu wliczone jest praktycznie wszystko: 30 h zajęć teoretycznych, 30 h zajęć praktycznych, książka, testy, egzamin wewnętrzny teoretyczny, egzamin wewnętrzny praktyczny.

Nie ma żadnych dodatkowych kosztów, chyba, że potrzebne będą dodatkowe godziny szkolenia praktycznego lub kolejne podejście do egzaminu wewnętrznego.

Teoria zwykle trwa około 3 tygodni. Zajęcia praktyczne ustalamy indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości kursanta. Przeciętnie potrzebujemy ok. czterech miesięcy, żeby wyszkolić kursanta i przygotować go do egzaminu.

Istnieje możliwość opłaty za kurs w 4 nieoprocentowanych ratach. Aby zapisać się na kurs, trzeba opłacić wpisowe w wysokości 300 zł, które jest oczywiście odliczane od ceny kursu.

Zajęcia z pierwszej pomocy to integralna i obowiązkowa część kursu nauki jazdy i są one wliczone w cenę kursu.

Tak. Współpracujemy z lekarzem, który naszym kursantom wystawia zaświadczenia do prawa jazdy, ale ceny badań nie uwzględniamy w cenie kursu. Żeby rozpocząć kurs prawa jazdy, najpierw w wydziale komunikacji (w Zabrzu jest to wydział Urzędu Miejskiego) trzeba uzyskać numer PKK (profil kandydata na kierowcę), a badanie lekarskie jest do tego potrzebne. Zatem badanie lekarskie powinno się zrobić we własnym zakresie, jeszcze przed rozpoczęciem kursu.

Tak. Jest on obowiązkową częścią szkolenia, zatem cena kursu obejmuje również egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny (pierwsze podejście, bo za kolejne kursanci muszą zapłacić dodatkowo).

Osoba ubiegająca się o uzyskanie prawa jazdy kat. B, może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed ukończeniem 18. roku życia. Aby rozpocząć szkolenie, konieczna będzie pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.